JAK NAKUPOVAT
Jak nakupovat

 

Objednávka je obchodem manahuna.cz bezpečně akceptována tehdy, přijde-li Vám v prohlížeči po jejím odeslání zpětné potvrzení.
Všechny objednávky je možné sledovat v zákaznicé sekci Objednávky (po Vašem přihlášení).

Odběrové slevy: U většiny položek si v detailu zboží můžete povšimnout roletky. Uvedená cena u zboží je za minimální odběrové množství (např 84,-/100g). Když roletku rozbalíte, naleznete vždy několik variant v jakém množství lze produkt obědnat a jejich příplatků k základní ceně. Stačí si v roletce vybrat Vámi požadované množství a to vložit do košíku. V košíku se již zobrazuje celková cena za množství (např 374,-/500g).

Příklad:

Sypký produkt
100g 84,- 840,-/Kg
200g +79,- 815,-/Kg
500g +290,- 748,-/Kg
1Kg +620,- 704,-/Kg

 

 

 

 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem prodávajícího a že bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce těchto dokumentů a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím - pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem tohoto internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující dříve neplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popřípadě jinak porušil obchodní podmínky prodávajícího, nebo je v prodlení s platbami ve prospěch prodávajícího.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději neprodleně po doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Firma Jiří Jirovský nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé použitím, nahráváním nebo načítáním webových stránek internetového obchodu do Vašeho počítače, případně špatnou funkcí nebo nedostupností těchto stránek. Jakékoliv náhrady škod jsou proto nepřípustné a nebudou vymáhány.

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Jenotlivé stavy objednávek:

  • Registrována
  • Objednávka se vyřizuje
  • Objednávka vyřízena

Jakékoliv nestandartní řešení (zboží není skladem, nabídka jiného barevného provedení, typu...) jsou řešeny dohodou prostřednictvím komunikačního prostředku (e-mail, telefon, ...).

Zboží je doručováno Českou poštou s.p. co nejdříve po objednání. Neneseme žádná rizika spojená s doručením České Pošty s.p. (poškození, ztráta, či zpoždění dodání, atd.). V případě platby na dobírku Česká pošta s.p. vyžaduje úhradu příslušné částky.

Formy úhrady:

  • Hotově
  • Platba dobírkou
  • Platba převodem